Verlanglijstje

Soudal Vul- en isolatieschuim hoog rendement

750 ml, Kleur: Champagne

Omschrijving

Hoog Rendement Pistoolschuim met uitstekende thermische en akoestische eigenschappen dat warmte, koude, vocht en geluid tegenhoudt. Uitermate geschikt voor het isoleren en opvullen van gaten en holtes, zowel binnen als buiten. Schud de bus krachtig gedurende 20 seconden. Schroef de bus op het pistool. Bevochtig de vet- en stofvrije ondergrond. Voor niet klassieke ondergronden wordt het aangeraden op de ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren. Vul de voeg of holte voor 65% daar het schuim nog verder uitzet tijdens het doorharden. Schud regelmatig gedurende het gebruik. Indien er in verschillende lagen wordt gewerkt dient tussen de lagen bevochtigd te worden. Niet uitgehard schuim kan verwijderd worden met cleaner of aceton. Uitgehard schuim is enkel mechanisch te verwijderen of met Soudal PU-remover.Eigenschappen

Toepassingsbereik Binnen, Buiten
Type verpakking Patroon
Dichtheid 22 kg/m³
Kleur Champagne
Huidvormingstijd 7 min
Consistentie Stevig
Materiaalbasis Polyurethaan
Netto volume 750 ml
Geluidsisolatie 58 dB
Snijdbaar na ca. 30 min
Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +90 °C
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +35 °C
Wateropname 0,27 kg/m²
Thermische geleidbaarheid 30,2 W/mK
Breedte 6,5 cm
Hoogte 6,5 cm
Lengte 34 cm
Gevarenaanduidingen H222: Zeer licht ontvlambare aerosol, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H332: Schadelijk bij inademing, H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker, H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding, H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben, H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 730 g