Verlanglijstje

Pattex Contactlijm Tix-Gel

125 g, Tube

Omschrijving

Gelvormige contactlijm van Pattex met een licht vullend vermogen die niet druipt en geen draden trekt. Ideaal voor een sterke verlijming van o.a. hout, metaal, hard PVC, rubber, vilt, leer, keramiek, glas, porselein en deze materialen in combinatie met elkaar. Ideaal voor verticale verlijmingen.


Datasheet

Eigenschappen

Toepassingsbereik Binnen
Type verpakking Tube
Kleur Transparant
Netto inhoud 125 g
Volledig belastbaar na 72 u
Gevarenaanduidingen H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 125 g