Verlanglijstje

Bison Constructielijm Tix

Patroon

Omschrijving

Bison Constructielijm Tix is een tixotrope, transparante, watervaste houtkonstruktielijm op basis van polyurethaan. Deze Bison Tix constructielijm is van professionele kwaliteit. Bison Tix is ideaal voor het waterbestendig (EN 204 D4*) (vlak)verlijmen van vrijwel alle houtsoorten onderling en in combinatie met vele bouwmaterialen, zoals gips, (natuur)steen, (gas)beton, metaal, hardschuim en diverse kunststoffen. Speciaal voor het lijmen en repareren van houtkonstrukties en -verbindingen waaraan hoge eisen worden gesteld. Toepasbaar voor o.a. vingerlassen, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen, drevels en veren. Ideaal voor verticale verbindingen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, zoals geveltimmerwerk en sandwichpanelen. Ook voor minder passende verbindingen (bijv. ongeschaafd hout). Bison Tix constructielijm is niet geschikt voor het verlijmen van Polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), P.T.F.E. en nylon (PA). *D4: Binnenruimten, waar regelmatig gedurende langere perioden langslopend water of condens optreedt. Buitenruimten blootgesteld aan weersinvloeden, waarbij een adequate bescherming van het gelijmde hout aanwezig is.Eigenschappen

Toepassingsbereik Binnen, Buiten
Type verpakking Patroon
Bestendigheid Vochtbestendig
DIN/ISO EN 204
Volledig droog na ca. 24 u
Kleur Transparant (gedroogd)
Geschikt voor Gipsplaat, Beton, Metaal, Kunststoffen
Open tijd 30 min
Verwerkingseigenschappen Gebruiksklaar
Verdere eigenschappen Schuurbaar na uitharding, Overschilderbaar
Bescherming tegen weersinvloeden Weerbestendig
Aanvullende gevarenaanduiding Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Gevarenaanduidingen H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker, H371: Kan schade aan organen veroorzaken, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H332: Schadelijk bij inademing, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 325 g