Verlanglijstje

swingcolor Mix Zuivere acrylaat gevelverf

Mengkleur basis, 10 l, Mat

Omschrijving

Hoogwaardige professionele gevelverf van Swingcolor voor een optimale bescherming tegen vocht en slagregen. De verf is bestand tegen agressieve schadelijke stoffen in de lucht (bijv. zwavel- en kooldioxide). Het product kan echter ook worden toegepast voor duurzame afwerkingen binnenshuis. Dit product is eenvoudig aan te brengen en kan in de BAUHAUS kleurenstudio tot elke gewenste kleur worden gemengd.


Producten met dit symbool kunnen in alle BAUHAUS vestigingen tot elke gewenste kleur gemengd worden.

Eigenschappen

Toepassingsbereik Buiten, Binnen
Rendement 7 m²/l
Kleur Mengkleur basis
Glansgraad Mat
Netto volume 10 l
Te bewerken na ca. 6 u
Gevarenaanduidingen H302: Schadelijk bij inslikken, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H330: Dodelijk bij inademing, H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker, H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gewicht (netto) 11,896 kg