Verlanglijstje

Presto Bodembescherming

2,5 kg

Presto Bodembescherming (2,5 kg)

Omschrijving

De Presto bodembescherming vormt een taaie en elastische, permanente verzegeling aan de onderkant van machines en in de wielkasten van allerlei voertuigen. De bodem wordt beschermd tegen mechanische en chemische belastingen, zoals steenslag, strooizout, water, roest en weersinvloeden.

Datasheet

Eigenschappen

Toepassingsbereik Buiten
Fles Blik
Toepassingsgebied Motorvoertuigen
Kleur Zwart
Geschikt voor Voertuigen, Wielkasten
Inhoud 2,5 kg
Ingrediënten Bitumen, Oplosmiddelen, Drijfmiddel
Temperatuurbestendig -25 °C tot +80 °C
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +30 °C
Breedte 140 mm
Hoogte 165 mm
Lengte 140 mm
Gevarenaanduidingen H226: Ontvlambare vloeistof en damp, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Waarschuwing
Gewicht (netto) 2,725 kg