Verlanglijstje

Presto Bodembescherming

2,5 kg

Presto Bodembescherming (2,5 kg)

Omschrijving

De Presto bodembescherming vormt een taaie en elastische, permanente verzegeling aan de onderkant van machines en in de wielkasten van allerlei voertuigen. De bodem wordt beschermd tegen mechanische en chemische belastingen, zoals steenslag, strooizout, water, roest en weersinvloeden.Datasheet

Eigenschappen

Verwerkingstemperatuur 5 °C - 30 °C
Toepassingsbereik Buiten
Fles Blik
Toepassingsgebied Motorvoertuigen
Kleur Zwart
Geschikt voor Voertuigen, Wielkasten
Inhoud 2,5 kg
Ingrediënten Bitumen, Oplosmiddelen, Drijfmiddel
Temperatuurbestendig -25 °C tot +80 °C
Gevarenaanduidingen H226: Ontvlambare vloeistof en damp, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, Kan mogelijk het ongeboren kind schaden, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Waarschuwing
Gewicht (netto) 2,725 kg