Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen, zonder opgave van redenen, te ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kun je ons middels een brief, telefonisch of via een e-mail op de hoogte stellen middels een verklaring van je beslissing de overeenkomst te herroepen.

BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2g
3981 LB Bunnik
tel: +31 (0) 30 - 208 02 30
e-mail: info@nl.bauhaus

Hierbij kun je gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, dit is echter niet noodzakelijk. Het retourneren van je product(en) in een BAUHAUS bouwcentrum is voldoende om gebruik te maken van je herroepingsrecht.

Om de herroepingstermijn na te leven, dien je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het product zal met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking geretourneerd moeten worden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerkproducten (producten die speciaal voor jou op maat gemaakt zijn). 

Gevolgen van herroeping

Wanneer je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je gedaan hebt terug. Wij gebruiken dezelfde betalingsmethode die je hebt gebruikt om je aankopen te betalen, tenzij je uitdrukkelijk anders aangeeft. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.