Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van goederen gedurende een bedenktijd van 30 dagen, zonder opgave van redenen, te ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de consument de goederen heeft ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kun je ons middels een brief, telefonisch of via een e-mail op de hoogte stellen middels een verklaring van je beslissing de overeenkomst te herroepen.

BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2g
3981 LB Bunnik
tel: +31 (0) 85 - 50 50 111
e-mail: klantenservice@nl.bauhaus

Hierbij kun je gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, dit is echter niet noodzakelijk. Het retourneren van het product in een BAUHAUS bouwcentrum of het retourneren via de post is voldoende om gebruik te maken van je herroepingsrecht.

Om de herroepingstermijn na te leven, dien je de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De producten zullen met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking geretourneerd moeten worden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerkproducten (producten die speciaal voor jou op maat gemaakt zijn).

Gevolgen van herroeping

Wanneer je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je gedaan hebt terug. Herroep je de overeenkomst volledig, dan ontvang je ook de betaalde verzendkosten terug. Wij gebruiken dezelfde betalingsmethode die je hebt gebruikt om je aankopen te betalen, tenzij je uitdrukkelijk anders aangeeft. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Je ontvangt de betaling onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de beslissing de overeenkomst te herroepen hebben ontvangen. Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij het product hebben ontvangen, of jij hebt aangetoond dat je het product hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik van het product, dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Je dient het product onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons te versturen of in de bouwcentra te overhandigen. Je bent op tijd als je het product terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen verstreken is. 

Een product of bestelling kan geretourneerd worden in een BAUHAUS bouwcentrum bij jou in de buurt. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Ook kun je de retour naar ons opsturen. Wij zullen de kosten van het terugzenden van het product voor onze rekening nemen. Mits je het door ons verstrekte retouretiket gebruikt. Maak je voor het terugzenden gebruik van een andere retourwijze, dan zijn de kosten voor eigen rekening.