Privacyverklaring

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons. Wij letten, samen met onze functionaris gegevensbescherming, op de inachtneming van de wettelijke privacy bepalingen, vanaf 25 mei 2018 de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder bieden wij informatie over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen. De privacyverklaring zoals hieronder beschreven, kun je onderaan de pagina eenvoudig downloaden en printen.

Onze systemen zijn door middel van technische en organisatorische maatregelen beveiligd. De beveiliging is zowel tegen toegang tot, wijziging of verspreiding van, als ook tegen verlies en vernietiging van persoonsgegevens door onbevoegden.

Wie verwerkt mijn persoonsgegevens?

BAUHAUS Nederland C.V., gevestigd aan de Regulierenring 2G, 3981 LB Bunnik, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

De privacyverklaring van BAUHAUS Nederland is van toepassing op alle persoonsgegevens die BAUHAUS Nederland verwerkt. Dit kan onder andere zijn door gegevens die wij vragen bij serviceaanvragen, bestelingen, reserveringsgegevens of wanneer je een klantaccount bij BAUHAUS Nederland aanmaakt.

Van wie verwerken wij gegevens en waarom?

Wij slaan persoonsgegevens uitsluitend op in het centrale BAUHAUS klantenbeheersysteem om jouw vragen te beantwoorden, overeenkomsten uit te voeren en af te handelen (incl. het verwerken van betalingen en voor marketingdoeleinden). De verwerking geschiedt conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Of je nu een vraag hebt, een offerte wilt aanvragen of een overeenkomst met BAUHAUS wilt sluiten (een koop-, huur-, aannemings- en bouwovereenkomst, een overeenkomst met de afdeling Montageservice of met Badkamerland, PLUS CARD overeenkomsten, bestellingen of klantaccounts), en ongeacht of je via de website of het BAUHAUS bouwcentrum contact met ons opneemt, wij zullen altijd jouw persoonsgegevens moeten verwerken. Al naargelang het soort overeenkomst gaat het daarbij onder meer om:

naam, voornaam
adres
e-mailadres
telefoonnummer
artikel/service
evt. gegevens van je personeelskortingskaart
IP-adres
bankgegevens van PLUS CARD klanten

Welke gegevens verwerken wij en waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Deze gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt in het centrale BAUHAUS klantenbeheersysteem, om overeenkomsten uit te voeren en af te handelen en ook voor marketingdoeleinden. Om een overeenkomst met je te kunnen sluiten hebben wij, ter identificatie, in ieder geval je naam, voornaam en adres nodig, verder bij een aankoop ook een e-mailadres, om de bestelling te kunnen bevestigen, en bovendien een afleveradres, om de bestelde artikelen te kunnen leveren. Daarnaast worden op vertoon van een personeelskortingkaart zowel het kaartnummer als de naam die op de kaart staat vermeld, geregistreerd. Zonder deze gegevens kan de betreffende overeenkomst niet worden uitgevoerd.

Het IP-adres wordt uitsluitend gebruikt indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde persoon, mits de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens noodzaken, niet boven die belangen prevaleren (bijvoorbeeld bij het instellen van rechtsvorderingen en het onderzoeken van strafbare feiten).

De medewerkers van de BAUHAUS klantenservice en alle BAUHAUS bouwcentra hebben toegang tot de gegevens die in het centrale BAUHAUS-klantenbeheersysteem zijn opgeslagen.

Het beheer van de klantgegevens van BAUHAUS is gebaseerd op de behartiging van gerechtvaardigde belangen van BAUHAUS en maakt het eenvoudiger om de wettelijke privacy bepalingen betreffende de juistheid van gegevens en de gegevensoverdraagbaarheid in acht te nemen. Daarbij houden wij voldoende rekening met jouw belangen en fundamentele vrijheden, want dankzij de overdracht van je persoonsgegevens kunnen wij binnen heel Nederland de volgende klantenservice-opties bieden:

reclamaties indienen bij alle BAUHAUS bouwcentra;
omruilen in het kader van contractueel vastgelegde recht om bij alle bouwcentra te kunnen ruilen;
contant facturen betalen bij alle bouwcentra;
bij alle bouwcentra de mogelijkheid om artikelen te reserveren en af te halen bij een ander bouwcentrum;
reserveren en afhalen van bestelde producten bij alle bouwcentra;
inwisselen voucher bij alle bouwcentra;
inwisselen tegoedbonnen in het geval van retouren bij alle bouwcentra;
een klantenservice die je graag van dienst is bij alle vragen over reclamaties en services en als je informatie of advies nodig hebt.

Nieuwsbrief

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor marketingdoeleinden. Wil willen je graag op de hoogte houden van nieuwe producten, services of events die interessant voor jou zouden kunnen zijn, bij je aan te bevelen. Nieuwsbrieven worden uitsluitend toegestuurd indien je daarvoor zelf expliciet toestemming hebt gegeven. Daarnaast kun je je eenvoudig afmelden als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Opmerking: overige informatie over jouw rechten vind je bij ‘Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens?’.

Facebook

Facebook gebruikt cookies ten behoeve van Facebook Insights met als doel om het advertentienetwerk te verbeteren en beheerders van fanpagina’s inzicht te verschaffen in de (anonieme) statistieken van bezoekers. Meer informatie hierover kun je vinden in het gegevensbeleid (https://www.facebook.com/privacy/explanation) en het cookiebeleid (https://www.facebook.com/policies/cookies) van Facebook.

Via Facebook Insights ontvangen wij geanonimiseerde gegevens met informatie over de bezoekers van onze Facebook fanpagina. Daarnaast gebruiken wij geanonimiseerde gegevens van Facebook om je gerichte advertenties via Facebook te kunnen tonen. Uiteraard kun je je eenvoudig afmelden indien je geen advertenties meer wenst te ontvangen. Je kunt rechtstreeks in een advertentie de advertentie verbergen, alle advertenties van BAUHAUS verbergen of een probleem met de advertentie melden. Je kunt daarnaast ‘Waarom krijg ik dit te zien?’ selecteren voor meer informatie over waarom de advertentie aan je getoond wordt.

Facebook en BAUHAUS dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een juiste verwerking van gegevens, meer hierover kun je lezen in het ‘Addendum Verantwoordelijke Paginastatistieken’: https://nl-nl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Vacatures

Als je bij BAUHAUS solliciteert op een vacature verzamelen wij persoonsgegevens die verband houden met de sollicitatie. Wij gebruiken deze gegevens zolang de procedure loopt. Binnen vier weken na afwijzing verwijderen wij je gegevens en uitsluitend na expliciete toestemming van jouw als sollicitant bewaren we deze maximaal één jaar.

Een online dataverzameling naar de sollicitant maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure, uitsluitend bedoeld om de geschiktheid voor een functie te toetsen uit oogpunt van een gerechtvaardigd belang.

Zendesk Chat & Support

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Zendesk Chat en Zendesk Support. Diensten van Zendesk Inc., 1019 Market St, San Francisco, VS (www.zendesk.com). Zendesk Chat wordt ingezet om een chatfunctie te kunnen bieden, zodat er rechtstreeks met onze medewerkers gecommuniceerd kan worden. Zendesk Support wordt ingezet voor de gegevensverwerking van contactverzoeken die binnenkomen via het contactformulier, e-mail of telefonisch.

De met Zendesk verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens. Als onderdeel van het gebruik worden gegevens zoals het IP-adres en de activiteiten van de gebruikers naar een Zendesk-server verzonden en daar opgeslagen. Zendesk zal deze informatie enkel aan derden overdragen als hiertoe een wettelijke verplichting is of bij verwerking door derde partijen. Een overzicht van subverwerkers vind je hier: https://www.zendesk.com/company/connect-subprocessors-subcontractors/.

De wettelijke basis voor het gebruik van Zendesk Chat is artikel 6, lid 1f AVG. BAUHAUS heeft een legitiem belang bij het snel en efficiënt reageren op vragen van klanten. Dit zorgt voor een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden. Het  privacybeleid van Zendesk is hier te vinden https://www.zendesk.nl/company/customerspartners/privacy-policy/.

Informatie over de hiervoor gebruikte cookies, de geldigheid, de doeleinden en het afmelden vind je hier https://nl.bauhaus/cookiebeleid en https://support.zendesk.com/hc/enus/articles/360022367393-Zendesk-in-product-cookie-policy.

Transportverhuur & aanhanger-uitleenservice

Wanneer je gebruikmaakt van ons transportverhuur of de aanhanger-uitleenservice, maken wij een huurcontract op. Wij vragen hierbij om je persoonsgegevens, waaronder je geboortedatum. Deze dataverzameling is uitsluitend bedoeld uit het oogpunt van de gesloten overeenkomst, het huurcontract. 

Je geboortedatum registreren we in het kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften artikel 8b. Hierdoor blijft BAUHAUS gevrijwaard van eventuele verkeersboetes ten tijde van de verhuur.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Je gegevens blijven opgeslagen zolang dat nodig is om het betreffende doel, waarvoor BAUHAUS ze heeft verzameld, te kunnen realiseren:

offertegegevens: 1 jaar (terugmelding klant)
huurovereenkomsten: 10 maanden (controleren van schadevergoedingen)
huurcontract transportverhuur: 2 jaar
koopovereenkomsten: 10 jaar (garantietermijn)
aannemings- en bouwovereenkomsten, reparatieopdrachten: 10 jaar (garantietermijn)
cookies: de duur van de opslag van geplaatste cookies kun je terugvinden onder de tab ‘Wanneer delen we jouw gegevens met derden?”.
camerabeelden: maximaal 4 weken. Bij een incident: tot na afhandeling van het incident 
contactformulier website: mails worden na beantwoording per direct verwijderd
nieuwsbrief: onbepaald tijd. Na uitschrijving worden persoonsgegevens per direct verwijderd
beeldmateriaal social media: foto's genomen tijdens Kids Club worden enkel geplaatst na expliciete toestemming van ouder/verzorger (middels Quitclaim). De foto's worden na 2 jaar verwijderd
winacties: persoonsgegevens worden direct na afloop van de actie verwijderd

Indien er voor bepaalde gegevens die verwerkt worden om de koopovereenkomsten af te kunnen handelen, in verband met bepalingen van de belastingwetgeving sprake is van een bewaartermijn (ondersteunende gegevens), bedraagt deze 7 tot 10 jaar. De bewaartermijn begint aan het einde van het kalenderjaar waarin de offerte is verstrekt c.q. de overeenkomst is uitgevoerd.

Wanneer delen we jouw gegevens met derden?

In het kader van wettelijke bevoegdheden worden persoonsgegevens onder meer doorgegeven aan de volgende ondernemingen (verwerkers), die binnen de Europese Unie (EU) gevestigd zijn en je persoonsgegevens ook uitsluitend binnen de EU verwerken:

Aanbieders van postdiensten, expediteurs, aanbieders van leveringsdiensten, afvalbedrijven die zich bezighouden met de inzameling en vernietiging van dossiers en informatiedragers;
IT-dienstverleners, in verband met het onderhoud, ook van onze software;
Dienstverleners op het gebied van kredietchecks, incasso en dialoogmarketing;
Dun & Bradstreet B.V., Otto Reuchlinweg 1032, 3072 MD Rotterdam t.b.v. de PLUS CARD.

 

Kredietcheck ter activering van ‘Kopen op rekening’ voor PLUS CARD klanten

Om de functie ‘Kopen op rekening’ van de BAUHAUS PLUS CARD voor ondernemers te activeren (concessie vooraf), voeren wij een kredietcheck uit. Wij geven je bedrijfsnaam, adres en KvK-nummer door aan gecontracteerde dienstverleners, die ons voor de kredietwaardigheid zowel relevante informatie over je betalingsgedrag tot nu toe verstrekken, als informatie betreffende de beoordeling van het wanbetaling risico, gebaseerd mathematisch- statische methodes, waarbij zowel adresgegevens (scoring) als gegevens die ter verificatie van je adres dienen (controle van de bestelbaarheid), worden gebruikt.

 

Gebruik van betalingsdienstaanbieder voor kaartbetalingen (creditcard, bankpas)

Als je besluit om met een creditcard of bankpas te betalen bij een BAUHAUS bouwcentrum, worden jouw bankgegevens doorgegeven aan dienstverlener Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn. De betalingsverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (lid 1, sub b) van de AVG. De overdracht van jouw gegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op de verwerking van betalingen en alleen voor zover dit noodzakelijk is. Verdere informatie over het privacybeleid van de serviceprovider is hier beschikbaar: https://www.concardis.com/nl-nl/gegevensbescherming.

 

Betalingsafhandeling in de webshop

Je bank- en betalingsgegevens (betalingen via iDEAL, creditcard of PayPal) die je invoert bij een aankoop in de webshop van BAUHAUS, worden niet verzameld, verwerkt of opgeslagen in de ERP-systemen van BAUHAUS. De verwerking van betalingen vindt uitsluitend plaats binnen de ERP-systemen van onze betalingsaanbieders. De technische en wettelijke verantwoordelijkheid hiervoor ligt dan ook bij onze betalingsaanbieders. Meer informatie hierover kun je vinden in de privacyverklaring van de aanbieders https://www.bspayone.com/NL/nl/privacy en https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL.

De volgende aanbieders worden momenteel door ons gebruikt voor het verwerken van betalingen via creditcard of iDeal: 

BS PAYONE GmbH
Lyoner Strasse 9
D-60528 Frankfurt / Main

Voor betaling via PayPal gebruiken wij de serviceprovider:

PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

Wij gebruiken alleen betalingsaanbieders die PCI DSS-gecertificeerd* zijn en dus voldoen aan de strengste eisen voor een veilige behandeling en opslag van betalingsgegevens. 

*PCI DSS is de afkorting van ‘Payment Card Industry Data Security Standard’ en is gebaseerd op de beveiligingsprogramma’s van Visa AIS (Account Information Security) en MasterCard SDP (Site Data Protection). 

 

Zending volgen

We delen je e-mailadres met het vervoersbedrijf welke je bestelling komt bezorgen. De gegevens worden gebruikt om het volgen van de bestelling mogelijk te maken en je op de hoogte te houden van de actuele locatie en de exacte levertijd. Daarbij voldoen we aan de verplichting om informatie te verstrekken over de locatie van bestelde producten, in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder b en f Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het delen van het e-mailadres is een gerechtvaardigd belang om de klant te informeren over de locatie van de zending. Meer informatie over het privacy beleid van de vervoerder kun je hier vinden https://www.dpd.com/nl/nl/wpcontent/uploads/sites/220/2019/12/SALES-Data-Protectie-Privacy-statement-2020-01-NL.pdf.

 

Google Enhanced Conversions 

De website van BAUHAUS maakt gebruik van Google Enhanced Conversions. Dit helpt ons om de resultaten van campagnes via Google Ads op meerdere apparaten effectiever te meten, zelfs wanneer de gebruiker niet op elk apparaat met hetzelfde mailadres is ingelogd.

Wij verzamelen enkel het mailadres en deze wordt in gehashte vorm gedeeld. Bij hashing worden gegevens door een hash-formule geleid, dit is een eenrichtingsproces, zodat er geen manier is om de gegevens terug te zetten naar de oorspronkelijke gegevens. Dit maakt het voor hackers moeilijker om hier bruikbare informatie uit te halen.

 

Cookies

Om het bezoek aan onze website voor jou gemakkelijk te maken, maken wij gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als je niet telkens opnieuw wilt inloggen. Als je geen cookies op je computer wilt laten plaatsen, kun je jouw webbrowser daar op aanpassen.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Alles over cookies en de bewaartermijn, lees je hier. 

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn gegevens?

Jouw rechten als betrokkene worden door BAUHAUS Nederland absoluut gewaarborgd. 

Bezwaar tegen gegevensgebruik voor marketingdoeleinden
Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Je kunt hiervoor gebruikmaken van onderstaande contactgegevens.

Recht van opzegging
Je kunt toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Houd er echter rekening mee dat als je weer een aankoop wilt doen, je eventueel opnieuw je gegevens moet verstrekken. Dat geldt ook als je bezwaar wilt maken tegen het verdere gebruik van klantaccount gegevens. 

Recht van verzet
Je hebt het recht te allen tijde, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens die in het kader van de volgende voorschriften geschiedt:

Artikel 6 (lid 1) b) de verwering is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 

Artikel 6 (lid 1) f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde persoon, mits de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens noodzaken, niet boven die belangen prevaleren, met name indien de betrokkene een kind is.

Indien je bezwaar maakt, zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. 

Overige rechten
Wat betreft de gegevens die van jou zijn opgeslagen, heb je tegenover de verwerkingsverantwoordelijke recht op:

informatie (inzage),
het laten corrigeren van gegevens,
het laten verwijderen van gegevens of het beperken van de gegevensverwerking, 
het maken van bezwaar tegen de gegevensverwerking, 
het opvragen van alle door jou verstrekte persoonsgegevens, 
het indienen van een klacht bij toezichthoudende autoriteiten. 

Contact
Om je rechten uit te oefenen, kun je gebruikmaken van het contactformulier op de website, maar je kunt ook contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van BAUHAUS, wiens contactgegevens onderaan deze privacyverklaring zijn vermeld. Wij zullen je vragen onmiddellijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften behandelen en je meedelen welke maatregelen we hebben genomen.

Cameratoezicht

Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen, bezoekers en personeel, het zorgt daarnaast voor vandalisme- en diefstalpreventie en het ondersteunen bij het opsporen van strafbare feiten. 

De camera’s zijn zichtbaar opgehangen. En het cameratoezicht in onze winkel wordt kenbaar gemaakt middels waarschuwingsbordjes.

Bewaartermijn camerabeelden

Wij bewaren de camerabeelden voor een termijn van maximaal 4 weken. Wanneer er zich een incident heeft voorgedaan, dan bewaren wij de opnamen van het incident tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke bewaartermijn van 4 weken is dan niet van toepassing.

Als consument en als werknemer heb je een aantal rechten volgens de AVG:
- het recht om camerabeelden in te zien;
- het recht om vergeten te worden;
- het recht op beperking van de verwerking;
- het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien, of anderszins verband houden met deze website, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde kantonrechter te Utrecht.

Contactgegevens

Mocht(en) jij en/of je medewerkers vragen hebben over de manier waarop vanuit het oogpunt van de gegevensbescherming je gegevens worden gebruikt, of je rechten willen uitoefenen, dan heb je twee opties om je vragen of wensen aan ons privacyteam voor te leggen. Geef daarbij altijd nauwkeurig aan wat je wilt vragen en vermeld ook je contactadres.

Per e-mail: NL.GDPR@nl.bauhaus
Per post: BAUHAUS Nederland C.V., Regulierenring 2g, 3981 LB, Bunnik, telefoon: 030 - 208 02 30

 

Wijziging privacyverklaring

De privacyverklaring moet van tijd tot tijd worden aangepast aan de feitelijke omstandigheden en regelgeving. Lees de privacyverklaring altijd zorgvuldig door voordat je gebruikmaakt van ons aanbod, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijziging of actualisering.

Versie: 3 juni 2021
Download de privacyverklaring in PDF