Verlanglijstje

Perfax Behanglijm

  • Veilige hechting zelfs op moeilijke ondergronden
  • Kant en klaar
  • pH-neutraal
Productnummer 28596510
30,95
per stuk (1 l = 3,10 €)
Incl. BTW
stuk

Omschrijving

Gebruiksklare behanglijm 10 liter van Perfax voor het krachtig verlijmen van bijna alle soorten muurbekledingen, zoals normaal en zwaar behang, vlies en glasweefsel. Ideaal voor rol en behangmachine.

Datasheet

Eigenschappen

Inhoud voldoende voor ca. Tot 50 m²
Verbruik 175 – 250 g/m²
Gevarenaanduidingen H301: Giftig bij inslikken, H310: Dodelijk bij contact met de huid, H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H330: Dodelijk bij inademing, H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gewicht (netto) 10 kg