Verlanglijstje

Bison Kit Krachtige contactlijm met kwast - 125 ml

Inhoud: 125 ml

Omschrijving

Bison Kit is een super sterke, universele contactlijm op basis van neopreenrubber met geïntegreerde kwast. Voor ontelbare reparaties en klussen die direct vast moeten zitten. Uitermate geschikt voor materialen onder spanning. Vocht- en vorstbestendig. Temperatuurbestendig van -40 °C tot +70 °C.


Eigenschappen

Inhoud 125 ml
Aanvullende gevarenaanduiding Bevat pijnhars. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Gevarenaanduidingen H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Voorwaarde voor ondergrond Droog, Stofvrij, Vetvrij
Gewicht (netto) 108 g