Verlanglijstje

West System Polyester-reparatieset Glas Vezel

Met verharder 205

Omschrijving

West Systeem 105 Glas Vezel Reperatie Kit. Set waarmee een reeks van polyester/reparaties kunnen worden uitgevoerd. Lees voor gebruik de handleiding.Verpakkingsinhoud

250 g 105 hars, 50 g 205 harder, 402 Milled Glass, 409 Microsphere Blend, 3 mengbekers, 1 roerhoutje, 2 paar handschoenen, 2 lijmkwastjes, 2 injectiespuitjes, 1 m. x 125 mm, 450 g/m² glasweefseldoek, 1 m. x 75 mm, 175 g/m² glasweefseldoek, 1 m. x 100 mm peel ply, instructies en gids

Datasheet

Eigenschappen

Toepassingsbereik Buiten
Uitvoering Met verharder 205
Geschikt voor Polyesterhars
Gevarenaanduidingen H302: Schadelijk bij inslikken, H312: Schadelijk bij contact met de huid, H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 500 g