Verlanglijstje

Rothenberger Industrial Maxigas 400

600 ml

Rothenberger Maxigas 400 (600 ml)

Omschrijving

Rothenberger Maxigas 400 is een high performance gas voor lassen, snijden en hardsolderen. Het speciale gasmengsel bestaat uit 56% butaan/isobutaan, 21,5% aceton, 21% propaan en 1,5% pentaan (1). In combinatie met technische zuurstof kunnen vlamtemperaturen tot 3.100°C worden bereikt.


Datasheet

Eigenschappen

Netto volume 600 ml
Type Technische gassen
Maximumtemperatuur 3.100 °C
Samenstelling gasmengsel 56% butaan/isobutaan, 21,5% aceton, 21 % propaan, 1,5% pentaan (1)
Aanvullende gevarenaanduiding Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Gevarenaanduidingen H220: Zeer licht ontvlambaar gas, H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 455 g