Verlanglijstje

Aspen Alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren Aspen 2

5 l

Aspen Alkylaatbenzine voor tweetaktmotoren (5 l)
  • Milieuvriendelijk
  • Met 2% volledig synthetische 2-taktolie
  • Minimale gezondheidsrisico's
  • Spaart de motor
  • Lang houdbaar
Productnummer 16022439
21,90
per stuk (1 l = 4,38 €)
Incl. BTW
stuk

Omschrijving

Aspen 2 is een gemengde, milieuvriendelijke brandstof voor tweetaktmotoren met 2% volledig synthetische tweetaktolie. De brandstof is nagenoeg vrij van schadelijke stoffen zoals benzeen en andere aromaten. Bovendien zorgen de zeer weinig vervuilende uitlaatgassen in de brandstof voor een betere luchtkwaliteit en minimale gezondheidsrisico's voor de gebruiker. Een ander voordeel is dat de motor schoner blijft, waardoor hij efficiënter en gelijkmatiger loopt. Aspen 2 kan lange tijd worden opgeslagen zonder kwaliteitsverlies.

Datasheet

Eigenschappen

Inhoud 5 l
Passend bij Alle gazononderhoudsmachines met benzinemotor, 2-taktmotoren
Verdere eigenschappen Milieuvriendelijk
Gevarenaanduidingen H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp, H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 3,5 kg