Verlanglijstje

HG Groene aanslagreiniger Concentraat

1.000 ml

Omschrijving

HG groene aanslagreiniger verwijdert op professionele wijze groene aanslag binnen 36 uur van allerlei ondergronden en beschermt daarna maanden tegen nieuwe aanslag. Onschadelijk voor gras en planten. HG groene aanslagreiniger verwijdert algengroei van terrassen, paden, muren, daken, hout, terra cotta, etc. Het zet zich vast in de ondergrond waardoor het materiaal maanden goed is beschermd tegen nieuwe algengroei.


Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Datasheet

Eigenschappen

Netto volume 1.000 ml
Gevarenaanduidingen H315: Veroorzaakt huidirritatie, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen, H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gebruiksinformatie Wees voorzichtig bij het gebruik van biociden. Lees voor gebruik altijd eerst de etikettering en productinformatie
Gewicht (netto) 990 g