Verlanglijstje

HG X Tegen houtworm

500 ml

Omschrijving

HGX tegen houtworm bestrijdt effectief houtwormen en andere houtaantastende insecten, zoals de huisboktor en spinthoutkever. Ook voorkomt het voor een lange periode heraantasting door deze insecten. HGX tegen houtworm is vlekvrij, nagenoeg geurloos en tast de de ozonlaag niet aan.


Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Datasheet

Eigenschappen

Netto volume 500 ml
Gevarenaanduidingen H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gebruiksinformatie Wees voorzichtig bij het gebruik van biociden. Lees voor gebruik altijd eerst de etikettering en productinformatie
Gewicht (netto) 395 g