Verlanglijstje

Presto BOB Roestomvormer, primer

250 ml

Presto BOB Roestomvormer, primer (250 ml)

Omschrijving

Presto BOB roestverzegeling is te gebruiken voor het voorbehandelen van roestende metalen en stabiliseert en isoleert alle roestige oppervlakken. BOB roestverzegeling is eenvoudig te gebruiken. Je brengt het aan op het te behandelen oppervlak en laat het vervolgens drogen. Als het is gedroogd, vormt het een licht kleverige laag die verdere corrosie voorkomt en de optimale ondergrond vormt voor BOB Grondering.


Datasheet

Eigenschappen

Toepassingsbereik Buiten
Fles Blik
Bestendigheid Corrosiebestendig
Toepassingsgebied Huishouden
Kleur Geelachtig transparant
Geschikt voor Voertuigen
Houdbaarheid 3 jaar
Inhoud 250 ml
Inhoud voldoende voor ca. 2,5 m²
Geschikt voor (materiaal) Metaal
Temperatuurbestendig Tot 120 °C
Gebruik Roestbescherming
Gevarenaanduidingen H226: Ontvlambare vloeistof en damp, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Waarschuwing
Gewicht (netto) 308 g