Verlanglijstje

HG Leeronderhoud

300 ml

Omschrijving

HG 4 in 1 beschermer voor leer is de ideale beschermer voor leer, maar ook voor suède, nubuck en aniline. Het maakt het leer vuil- en waterafstotend. HG 4 in 1 beschermer beschermt onzichtbaar en onvoelbaar tegen het indringen van onder andere water, spijsolie, koffie, thee en wijn. Door de krachtige werking kunnen koffie-, thee-, olie-, vet- en wijnvlekken simpel met een goed absorberende tissue worden weggedept.


Datasheet

Eigenschappen

Netto volume 300 ml
Gevarenaanduidingen H222: Zeer licht ontvlambare aerosol, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting, H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 195 g