Verlanglijstje

HG Geurverwijderaar

500 g

Omschrijving

HG afvoerstankverwijderaar laat eenvoudig een stinkende afvoer in de keuken of badkamer weer lekker ruiken. De afvoer in de keuken of badkamer kan gaan stinken doordat vervuiling zich afzet tegen de wand. HG afvoerstank verwijderaar verwijdert deze vervuiling grondig. Zo verdwijnt de geur en ruikt de afvoer weer fris. Het product is goed voor 10 behandelingen.


Datasheet

Eigenschappen

Netto inhoud 500 g
Gevarenaanduidingen H272: Kan brand bevorderen; oxiderend, H302: Schadelijk bij inslikken, H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 500 g