Verlanglijstje

Spraytone Spuitlak Grondverf

400 ml, Grijs

Omschrijving

Spraytone grondverf spuitlak voor hout, metaal, diverse harde kunststoffen en keramische materialen.

Eigenschappen

Toepassingsbereik Buiten, Binnen
Kleur Grijs
Inhoud 400 ml
Gevarenaanduidingen H222: Zeer licht ontvlambare aerosol, H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 300 g