Verlanglijstje

Dupli-Color Effect Speciale spray Goud

Goud, Glanzend, Sneldrogend, 400 ml

Dupli-Color Effect Speciale spray (Goud, Glanzend, Sneldrogend, 400 ml)
Dupli-Color Effect Speciale spray (Goud, Glanzend, Sneldrogend, 400 ml)
Dupli-Color Effect Speciale spray (Goud, Glanzend, Sneldrogend, 400 ml)

Omschrijving

Met de Dupli-Color hoogglans effectspray laat je gladde oppervlakken eruitzien alsof ze van gepolijst goud zijn. De spray is geschikt voor alle gladde oppervlakken, zoals metaal, hout, glas en vele overschilderbare kunststoffen, en dus onmisbaar voor standbouwers, decorateurs en bloemisten, maar ook voor knutselwerk thuis of bij cursussen en seminars.


Datasheet

Eigenschappen

Toepassingsbereik Binnen
Kleur Goud
Verfprestaties Sneldrogend
Glansgraad Glanzend
Netto volume 400 ml
Temperatuurbestendig tot 80 °C
Verwerking Sprayen
Gevarenaanduidingen H222: Zeer licht ontvlambare aerosol, H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 399 g