Verlanglijstje

HG X Mierenspray

400 ml

Omschrijving

HGX spray tegen mieren is een effectief middel tegen mieren in huis en houdt mieren voor weken uit huis na gebruik.


Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Datasheet

Eigenschappen

Netto volume 400 ml
Gevarenaanduidingen H222: Zeer licht ontvlambare aerosol, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Signaalwoord Gevaar
Gebruiksinformatie Wees voorzichtig bij het gebruik van biociden. Lees voor gebruik altijd eerst de etikettering en productinformatie
Gewicht (netto) 1 g