Verlanglijstje

Ultrament Reinigingsmiddel

Ultrament Reiniger voor straatstenen (1 l)

Omschrijving

De Ultrament straatsteenreiniger kenmerkt zich door een betrouwbare verwijdering van vuil en aangroeiingen in de buitenruimte. Het concentraat dient puur of in een verdunde mengverhouding van maximaal 1:20 te worden aangebracht. Het werkt dan zelfstandig en verbetert de hechting voor de kleurverhelderende betonglazuur Gips Fresh van Ultrament. Na het aanbrengen heeft de reiniger ongeveer 24 uur nodig voordat de groene film zonder verdere toepassingen is verdwenen. Het levert ideale resultaten op straatstenen op beton en op steen, hout, glas en keramische oppervlakken.


Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Datasheet

Eigenschappen

Toepassingsbereik Buiten
Geschikt voor Straatstenen, Beton, Steen, Hout, Grond
Inhoud voldoende voor ca. 10 - 15 m²
Geschikt voor (materiaal) Glas, Keramiek
Netto volume 1 l
Verwerkingseigenschappen Gebruiksklaar
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 30 °C
Gevarenaanduidingen H315: Veroorzaakt huidirritatie, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gebruiksinformatie Wees voorzichtig bij het gebruik van biociden. Lees voor gebruik altijd eerst de etikettering en productinformatie
Voorwaarde voor ondergrond Droog
Gewicht (netto) 1 kg