Verlanglijstje

Weber Epoxyhars Betonvloer Coating

5 kg, Grijs

Omschrijving

De Weber Epoxycoating RAL 7035 lichtgrijs is een makkelijk aan te brengen en eenvoudig te reinigen vloercoating. De coating geeft de vloer een strakke en egale uitstraling. Deze Weber vloercoating bestaat uit een duurzame 2 componenten watergedragende coating.

Let op: gebruik component A alleen in combinatie met component B!Datasheet

Eigenschappen

Inwerktijd 18 u
Kleur Grijs
Materiaalbasis Epoxyhars
Netto inhoud 5 kg
Breedte 38 cm
Hoogte 21 cm
Lengte 23 cm
Gevarenaanduidingen H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gewicht (netto) 5 kg