Verlanglijstje

Remix Gietmortel Snel voor vloeren

GVM) (25 kg, Laagdikte: Tot 10 cm per bewerking

  • Gietbaar, te verdelen met spaan en drijfrei (niet meer smeren en afreien)
  • Zeer korte verhardingstijd
  • Verpompbaar
  • Arbeidstijd besparend
Productnummer 28529358
12,25
per stuk (1 kg = 0,49 €)
Incl. BTW
stuk

Omschrijving

Remix Gietvloermortel snel (GVM) is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel op cementbasis conform NEN-EN 13813 voor ‘dekvloermortel en dekvloeren’. Deze gietbare en snel uithardende gietvloermortel is geschikt voor het maken van cementdekvloeren op minerale ondergronden in laagdiktes van 3 tot 10 cm, afhankelijk van de ondergrond. Minder geschikt als zichtvloer. De gietvloermortel is snel uithardend. Na 4 tot 6 uur is de vloer beloopbaar en na 1 tot 2 dagen betegelbaar.Eigenschappen

Belegbaar na ca. 48 u
Buigsterkte 5 N/mm²
Materiaalbasis Cementgebonden
Netto inhoud 25 kg
Laagdikte Tot 10 cm per bewerking
Volledig belastbaar na 6 u
Bescherming tegen weersinvloeden Weerbestendig, Vorstbestendig
Gevarenaanduidingen H315: Veroorzaakt huidirritatie, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 25 kg