Verlanglijstje

Epifanes Antifouling Copper-Cruise

Zwart, 750 ml

Uitgelicht

Omschrijving

De Epifanes Antifouling Copper-Cruise is een koper- en biocidehoudende high performance antifouling gebruik makend van de nieuwste koper release technologie voor optimale koperafgifte. Traag polijstend en met een hard schrobbaar oppervlak. Geschikt als aangroeiwerende laag voor alle type houten, stalen en polyester jachten in combinatie met Epifanes CR antifouling Primer. Na voorbehandeling ook geschikt voor directe toepassing over bestaande goed hechtende harde en zelfslijpende koperhoudende antifoulings. Niet toepassen op aluminium schepen.


Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Datasheet

Eigenschappen

Kleur Zwart
Glansgraad Mat
Inhoud 750 ml
Gevarenaanduidingen H226: Ontvlambare vloeistof en damp, H332: Schadelijk bij inademing, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gebruiksinformatie Wees voorzichtig bij het gebruik van biociden. Lees voor gebruik altijd eerst de etikettering en productinformatie
Gewicht (netto) 1,113 kg