BAUHAUS - Méér dan een bouwmarkt

Presto Aluminiumplamuur

1 kg

  • Is te gebruiken voor autoreparaties, in de machinebouw en voor hobbyprojecten
  • In hoge mate vervormbaar zonder poriënvorming
  • Korte uithardingstijd en makkelijk te schuren
  • Uiterst goede hechting
  • Asbest- en siliconenvrij
11 , 95

per stuk (1  kg = 11,95 )

Incl. BTW

Selecteren

Productnummer 12513674

Presto aluminiumplamuur is een tweecomponenten polyester metaalplamuur. Het mengsel bestaat uit een medium elastische, zeer reactieve, met amine voorversnelde polyesterhars die verrijkt is met diverse milieuvriendelijke vulstoffen en aluminiumpigmenten. Deze plamuur is voornamelijk te gebruiken voor reparatiewerkzaamheden aan motorvoertuigen, in de machinebouw en voor hobbywerkzaamheden. Het middel hecht moeiteloos op metaal, hout en kunststof, maar is ook toe te passen op beton. Door zijn hoge elasticiteit is het bijzonder geschikt voor gebruik op grote oppervlakken die een hoge mate van vervormbaarheid vereisen. Dankzij de korte uithardingstijd kun je snel verder werken aan het oppervlak.

Eigenschappen

Dichtheid

1,15 g/cm³ verharder, 1,75 g/cm³ plamuur

Kleur

Grijs

Vlampunt

33 °C

Houdbaarheid

2 jaar

Toevoeging verharder

2 - 4% (optimaal 2,5%)

Inhoud

1 kg

Materiaalbasis

Asbestvrij, Siliconenvrij

Verwerkingstemperatuur

Vanaf 12 °C

Verwerkingstijd

4 - 5 min

Viscositeit

Pasteus

Gevarenaanduidingen

H226: Ontvlambare vloeistof en damp, H242: Brandgevaar bij verwarming, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Kan mogelijk het ongeboren kind schaden, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord

Waarschuwing

Gewicht (netto)

1,125 kg