Verlanglijstje

Presto Polyester-fijnplamuur

1 kg, Wit, Te bewerken na ca.: 30 min

Presto Polyester-fijnplamuur (1 kg, Wit, Te bewerken na ca.: 30 min)

Omschrijving

De Presto hoogelastische, tweecomponenten polyester-fijnplamuur vult kleinere oneffenheden en voorbehandelde oppervlakken op. De plamuur is geschikt voor metalen, houten en betonnen ondergronden. Door de snelle uitharding kun je snel verder met je werk. Het materiaal bestaat uit zeer reactieve, onverzadigde polyesterhars gevuld met een nieuwe, microfijne combinatie van pigment en vulstof. Het resultaat is een zeer glad oppervlak. De plamuur is universeel te gebruiken voor alle motorvoertuigen, bij machinebouw, voor hobbyprojecten en op vele materialen.


Verpakkingsinhoud

Vuller, verharder

Datasheet

Eigenschappen

Fles Blik, Kunststof tubes
Dichtheid 1,7 g/cm³ plamuur, 1,15 g/cm³ verharder
Toepassingsgebied Motorvoertuigen, Machinebouw, Hobby
Kleur Wit
Vlampunt 33 °C
Houdbaarheid 2 jaar
Toevoeging verharder 2 - 4% (optimaal 2,5%)
Inhoud 1 kg
Ingrediënten Polyesterhars met een combinatie van pigment en vulstoffen
Materiaalbasis Asbestvrij, Siliconenvrij
Geschikt voor (materiaal) Metaal
Temperatuurbestendig Tot 120 °C
Verwerkingstemperatuur 12 °C
Verwerkingstijd 8 min
Viscositeit Pasteus
Te bewerken na ca. 30 min
Hoogte 115 mm
Gevarenaanduidingen H226: Ontvlambare vloeistof en damp, H242: Brandgevaar bij verwarming, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Kan mogelijk het ongeboren kind schaden, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Waarschuwing
Gewicht (netto) 1,125 kg