Verlanglijstje

Presto Verharder, tube

25 g, Geschikt voor: Alle typen polyesterplamuur

Presto Verharder, tube (25 g, Geschikt voor: Alle typen polyesterplamuur)

Omschrijving

De Presto verharders zijn geschikt voor alle typen Presto polysterplamuur. Het is een benzoylperoxidepasta die zelfontkleurend is. De pasta dient als katalysator voor de polymerisatie van onverzadigde polyesterharsen, in het bijzonder de Presto polyesterplamuur en de Presto polyesterhars.


Datasheet

Eigenschappen

Kleur Rood/wit
Verfprestaties Zelfkleurend
Geschikt voor Alle typen polyesterplamuur
Houdbaarheid 2 jaar
Inhoud 25 g
Ingrediënten Benzoylperoxide
Viscositeit Pasteus
Breedte 66 mm
Hoogte 193 mm
Lengte 25 mm
Gevarenaanduidingen H242: Brandgevaar bij verwarming, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Waarschuwing
Gewicht (netto) 30 g