BAUHAUS - Méér dan een bouwmarkt

Presto Vulplamuur

250 g, Geschikt voor (materiaal): Metaal

  • Eenvoudig te verwerken
  • Makkelijk te schuren
  • Voor het repareren van auto's, beton en houten onderdelen
  • Goed overschilderbaar
  • Verharder inbegrepen
4 , 95

per stuk (1  kg = 19,80 )

Incl. BTW

Selecteren

Productnummer 12513382

De Presto vulplamuur is een tweecomponenten polyester vul- en strijkplamuur. Het mengsel bestaat uit een medium elastische, zeer reactieve, met amine voorversnelde polyesterhars die verrijkt is met diverse minerale, milieuvriendelijke vulstoffen. Het materiaal kan worden gebruikt op metaal, hout en beton. Hij is ideaal voor het opvullen van gaten en oneffenheden, voor het plamuren van voorbehandelde oppervlakken en voor het repareren van carrosseriedelen en metalen oppervlakken. De plamuur kan ook worden gebruikt voor de reparatie en renovatie van houten of betonnen oppervlakken, zoals traptreden. De vulplamuur van Presto kan in iedere gewenst kleur worden geschilderd.

Eigenschappen

Toepassingsbereik

Buiten, Binnen

Bewerkingseigenschappen

Bijzonder goed schuurbaar, Schuurbaar na 20 min, Overspuitbaar, Overschilderbaar

Fles

Blik

Dichtheid

1,15 g/cm³ verharder, 1,85 g/cm³ plamuur

Kleur

Oker

Vlampunt

33 °C

Geschikt voor

Beton, Hout

Houdbaarheid

2 jaar

Toevoeging verharder

2 - 4% (optimaal 2,5%)

Inhoud

250 g

Ingrediënten

Polyesterhars met minerale vulstoffen

Materiaalbasis

Asbestvrij, Siliconenvrij

Geschikt voor (materiaal)

Metaal

Temperatuurbestendig

Tot 120 °C

Verwerkingstijd

4 - 5 min

Te bewerken na ca.

20 - 30 min

Gevarenaanduidingen

H226: Ontvlambare vloeistof en damp, H242: Brandgevaar bij verwarming, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Kan mogelijk het ongeboren kind schaden, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Signaalwoord

Waarschuwing

Gewicht (netto)

307 g