Verlanglijstje

Presto Vulplamuur

250 g, Geschikt voor (materiaal): Metaal

Presto Vulplamuur (250 g, Geschikt voor (materiaal): Metaal)

Omschrijving

De Presto vulplamuur is een tweecomponenten polyester vul- en strijkplamuur. Het mengsel bestaat uit een medium elastische, zeer reactieve, met amine voorversnelde polyesterhars die verrijkt is met diverse minerale, milieuvriendelijke vulstoffen. Het materiaal kan worden gebruikt op metaal, hout en beton. Hij is ideaal voor het opvullen van gaten en oneffenheden, voor het plamuren van voorbehandelde oppervlakken en voor het repareren van carrosseriedelen en metalen oppervlakken. De plamuur kan ook worden gebruikt voor de reparatie en renovatie van houten of betonnen oppervlakken, zoals traptreden. De vulplamuur van Presto kan in iedere gewenst kleur worden geschilderd.Eigenschappen

Toepassingsbereik Buiten, Binnen
Bewerkingseigenschappen Bijzonder goed schuurbaar, Schuurbaar na 20 min, Overspuitbaar, Overschilderbaar
Fles Blik
Dichtheid 1,15 g/cm³ verharder, 1,85 g/cm³ plamuur
Kleur Oker
Vlampunt 33 °C
Geschikt voor Beton, Hout
Houdbaarheid 2 jaar
Toevoeging verharder 2 - 4% (optimaal 2,5%)
Inhoud 250 g
Ingrediënten Polyesterhars met minerale vulstoffen
Materiaalbasis Asbestvrij, Siliconenvrij
Geschikt voor (materiaal) Metaal
Temperatuurbestendig Tot 120 °C
Verwerkingstijd 4 - 5 min
Te bewerken na ca. 20 min - 30 min
Gevarenaanduidingen H226: Ontvlambare vloeistof en damp, H242: Brandgevaar bij verwarming, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, Kan mogelijk het ongeboren kind schaden, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Waarschuwing
Gewicht (netto) 307 g