Verlanglijstje

Dupli-Color Tuning Striplak SPRAYPLAST

Zwart, 400 ml

Dupli-Color Tuning Striplak SPRAYPLAST (Zwart, 400 ml)
Dupli-Color Tuning Striplak SPRAYPLAST (Zwart, 400 ml)

Omschrijving

De Dupli-Color Tuning Sprayplast striplak is te gebruiken voor reparatie, verfraaiing en bescherming van velgen en andere auto-onderdelen en -spullen. Je kunt de lak aanbrengen op metaal, overschilderbare harde kunststoffen en glas. Met de spuitbus kun je de velgenlak snel en duurzaam aanbrengen. De lak heeft een snelle droogtijd en een zeer goede dekkracht. Na het spuiten vormt de verf een beschermende laag die het te behandelen oppervlak beschermt tegen steenslag, krassen, vuil en vocht. De verf is overschilderbaar en verwijderbaar, waardoor deze ook geschikt is als je de kleur van een object regelmatig wilt wijzigen. Als de kleur je niet meer bevalt, trek je de ontstane folie er gewoon af.

Datasheet

Eigenschappen

Toepassingsbereik Buiten, Binnen
Type verpakking Spuitbus
Bestendigheid Bestand tegen reinigingsmiddelen
Dekkracht Zeer goed
Volledig droog na ca. 2 u
Kleur Zwart
Geschikt voor Velgen, Kunststof- en metalen onderdelen
Glansgraad Mat
Inhoud 400 ml
Inhoud voldoende voor ca. 0,2 - 0,3 m² (bij 5 lagen)
Materiaalbasis Rubberachtige polymeer
Geschikt voor (materiaal) Metaal, Kunststof, Glas
Stofdroog na ca. 10 min
Temperatuurbestendigheid 100 °C
Verwerkingseigenschappen Goede vloei
Gebruik Lakken
Verdere eigenschappen Sneldrogend, Overspuitbaar, Afpelbaar, Kortdurend bestand tegen de wasstraat
Geureigenschap Naar oplosmiddelen
Milieu/gezondheid 100 % vrij van zware metalen die schadelijk zijn voor de gezondheid, Verpakking en dop gemaakt van recyclebare materialen
Gevarenaanduidingen H222: Zeer licht ontvlambare aerosol, H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 413 g