Verlanglijstje

Soudal Vul- en isolatieschuim hoog rendement Genius

500 ml, Kleur: Champagne

Omschrijving

Met dit revolutionaire en grensverleggende handvat is het uitspuiten van Polyurethaan (PU) schuim voortaan zeer makkelijk. Dit innovatieve systeem werd speciaal ontwikkeld opdat het ideaal in de hand ligt, zeer goed controleerbaar is en een perfecte dosering van het schuim garandeert. Isoleren en gaten vullen wordt kinderspel. Geen geknoei meer en je voelt je als een echte pro met dit “Genius Gun” systeem. Voor gebruik de bus minimaal 30 seconden krachtig schudden. Open de klep en vouw het buisje horizontaal. Keer de bus ondersteboven en vul de ruimten slechts gedeeltelijk op (±1/3). Schud regelmatig gedurende het gebruik. Indien er in verschillende lagen wordt gewerkt dient tussen de lagen bevochtigd te worden. Na gebruik, onmiddellijk het slangetje reinigen met Soudal FOAMCLEANER. Gemorst? niet uitgehard produkt kun je verwijderen met Soudal FOAMCLEANER. Uitgehard schuim is enkel mechanisch te verwijderen of met Soudal PU-remover. Verwerkingstemperatuur: + 5°C - + 30°C. Licht bevochtigen van de ondergrond versnelt de uitharding en geeft een nog betere celstructuur. Voor opslag: slotje verwijderen, slang afsluiten met slotje, klepje sluiten en bus rechtop bewaren.

Eigenschappen

Toepassingsbereik Binnen, Buiten
Type verpakking Patroon
Dichtheid 29 kg/m³
Kleur Champagne
Huidvormingstijd 10 min
Inhoud 500 ml
Consistentie Stevig
Materiaalbasis Polyurethaan
Geluidsisolatie 58 dB
Snijdbaar na ca. 35 min
Temperatuurbestendigheid -40 °C tot +90 °C
Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +35 °C
Thermische geleidbaarheid 0,035 W/mK
Breedte 6,6 cm
Hoogte 6,6 cm
Lengte 26,9 cm
Gevarenaanduidingen H222: Zeer licht ontvlambare aerosol, H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H332: Schadelijk bij inademing, H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker, H362: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding, H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 459 g