Verlanglijstje

Sakrete Voegmortel

Wit, 25 kg

  • Zeer geschikt voor nieuwbouw en restauratie
  • Geschikt voor het voegen van de meest gangbare steensoorten
  • Historisch recept 1:5:10
Productnummer 25746927
17,95
per zak (1 kg = 0,72 €)
Incl. BTW
zak

Omschrijving

Kalkcement Voegmortel 1-5-10 grijs (1 deel cement, 5 delen kalk en 10 delen zand) is een fabrieksmatig geproduceerde mortel volgens traditioneel historisch recept, op basis van witte of grijze portlandcement en kalk. De mortel is geschikt voor het voegen van de meest gangbare steensoorten, binnen en buiten. Deze mortel wordt veelal toegepast als restauratiemortel voor restauratiewerkzaamheden. Bij oud metselwerk dat regelmatig met vocht wordt belast of zouten bevat, dient vooraf onderzoek te worden verricht door een erkend onderzoeksinstituut.Eigenschappen

Toepassingsbereik Binnen, Buiten
Buigsterkte 4 N/mm²
Kleur Wit
Inhoud 25 kg
Ingrediënten Cement, Kalk, Zand
Bescherming tegen weersinvloeden Weerbestendig, Vorstbestendig
Gevarenaanduidingen H315: Veroorzaakt huidirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 25 kg