Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden events en workshops

1. De deelnamevoorwaarden worden gehanteerd door BAUHAUS Nederland C.V., gevestigd aan de Regulierenring 2G, 3981 LB Bunnik. De deelnamevoorwaarden zijn geldig op alle events en workshops die BAUHAUS Nederland in Nederland organiseert, met uitzondering van de Kids Club.

 
2. Events of workshops zijn bedoeld voor iedereen vanaf 16 jaar en die zich vooraf heeft ingeschreven, hierna: deelnemers. Er zijn een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk, zodra een event of workshop is volgeboekt, is inschrijven niet meer mogelijk. Inschrijven kan totdat een event of workshop vol is.
 
3. Deelnemers dienen zich vooraf in te schrijven op de daarvoor bedoelde inschrijfpagina.
 
4. Wanneer er kosten verbonden zijn aan een event of workshop, is de inschrijving pas voldaan, wanneer de betaling voltooid is. Deelnemer ontvangt binnen twee werkdagen een e-mail met informatie over het voldoen van de betaling. De betaling dient binnen zeven dagen nadat de e-mail is verstuurd, te worden voldaan. 
  
5. Deelname aan een event of workshop geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Deelnemer vrijwaart BAUHAUS Nederland C.V. voor iedere aansprakelijkheid in verband met schade die de deelnemer lijdt tijdens of als gevolg van deelname aan een event of workshop. BAUHAUS sluit alle aansprakelijkheid voor schade van de deelnemers uit, voor zover toegestaan bij wet. 
 
6. Door deelname aan het event of de workshop verleent de deelnemer medewerking aan en toestemming voor publiciteit rondom het event of de workshop. Door deelname verleent de deelnemer toestemming voor commercieel gebruik van foto- en filmmateriaal dat tijdens het event of de workshop is gemaakt. 
 
7. Deelnemers die naar het oordeel van BAUHAUS aantoonbaar misbruik maken van een event of workshop kunnen van deelname worden uitgesloten. 
 
8. Door deelname aan een event of workshop gaat de deelnemer akkoord met alle bovenstaande voorwaarden. 
 
9. In het geval waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door BAUHAUS Nederland C.V..
 
10. BAUHAUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 
 
11. BAUHAUS Nederland C.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen het event of de workshop te annuleren. BAUHAUS zal zich te allen tijde inspannen de deelnemers tijdig via e-mail over een annulering te informeren. 
 
12. Wanneer je een opmerking, vraag of klacht hebt, kun je contact opnemen met het Service Center via het volgende e-mailadres: marketing@nl.bauhaus.