Deelnamevoorwaarden Kids Club

Deelnamevoorwaarden Kids Club

1. De BAUHAUS Kids Club is een knutselclub voor kinderen en vindt plaats in alle BAUHAUS bouwcentra in Nederland, hierna: Kids Club. De datum van de eerstvolgende Kids Club is hier en op onze social media te vinden.

De BAUHAUS Kids Club wordt aangeboden door:
BAUHAUS Nederland
Regulierenring 2g, 3981 LB Bunnik

2. Tijdens de Kids Club wordt er geknutseld, met name geverfd en geplakt. Materialen worden aangeboden door BAUHAUS. Het knutselproject mag achteraf mee naar huis worden genomen.

3. De Kids Club is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Uitzonderingen daargelaten. Die zullen ter plekke worden beoordeeld door een BAUHAUS-medewerker.

4. De Kids Club is gratis. Vooraf aanmelden of inschrijven is niet nodig.

5. Deelname aan de Kids Club is op eigen risico. Deelnemer vrijwaart BAUHAUS voor elke aansprakelijkheid in verband met schade die deelnemer lijdt tijdens of als gevolg van deelname aan de Kids Club. BAUHAUS sluit alle aansprakelijkheid voor schade van de deelnemers uit, voor zover toegestaan bij wet.

6. Door deelname aan de Kids Club verleent de deelnemer medewerking aan en toestemming voor publiciteit rondom de Kids Club. Door deelname aan de Kids Club verleent de deelnemer toestemming voor commercieel gebruik van foto- en filmmateriaal dat tijdens de Kids Club is gemaakt.

7. Deelnemers die naar het oordeel van BAUHAUS aantoonbaar misbruik maken van de Kids Club kunnen van deelname worden uitgesloten.

8. Door deelname aan de Kids Club verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

9. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door BAUHAUS.

10. BAUHAUS is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door BAUHAUS.

12. BAUHAUS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de Kids Club te annuleren. BAUHAUS zal zich te allen tijde inspannen de deelnemers tijdig via e-mail over een annulering te informeren.

13. In het geval je een opmerking, vraag of een klacht hebt over de Kids Club, dan kun je contact opnemen met het Service Center via het e-mail adres: marketing@nl.bauhaus.