Verlanglijstje

International Epoxy plamuur Watertite

Grijs, 250 ml

International Epoxy plamuur Watertite (Grijs, 250 ml)

Omschrijving

International Watertite is een oplosmiddelvrije, 2-componenten epoxyplamuur die geschikt is voor alle scheepsbouwmaterialen. Je kunt Watertite zowel boven als onder de waterlijn gebruiken. Het hardt snel uit en is gemakkelijk te schuren. Daarnaast is Watertite ideaal voor reparaties of kleine profileringswerkzaamheden. De maximale laagdikte per bewerking is 2 cm.Datasheet

Eigenschappen

Bewerkingseigenschappen Kan worden geschuurd
Toepassingsgebied Boven water, Onder water
Kleur Grijs
Geschikt voor GFK, Metaal, Hout
Inhoud 250 ml
Aanvullende gevarenaanduiding Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Gevarenaanduidingen H315: Veroorzaakt huidirritatie, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 350 g