Verlanglijstje

swingcolor Acryllak 6129 Appelgroen

Appelgroen, 375 ml, Zijdemat

Omschrijving

De swingcolor gekleurde acryllak is een watergedragen acrylaatlak met een hoge weerbestendigheid en weerstand tegen vergeling. Hij is zeer dekkend, stoot- en slagvast, snel drogend en makkelijk te verwerken. Geschikt voor bijv. ramen, deuren, meubilair, kinderspeelgoed, houten lambriseringen, garagedeuren, hekken, radiatoren (tot +80 °C).

Eigenschappen

Kleur Appelgroen
Glansgraad Zijdemat
Inhoud 375 ml
Inhoud voldoende voor ca. 3,5 - 4 m²
Gevarenaanduidingen H302: Schadelijk bij inslikken, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H330: Dodelijk bij inademing, H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gewicht (netto) 412 g