Verlanglijstje

Presto Grondering

100 ml, Mat grijs

Presto Grondering (100 ml, Mat grijs)

Omschrijving

Presto BOB grondering is een lood- en chromaatvrije, actief gepigmenteerde en sneldrogende roestwerende primer op basis van een combinatiebindmiddel. Het middel is bij uitstek geschikt voor het gronderen van ijzer, staal, zink en non-ferrometalen en voor het gronderen van oppervlakken die voorbehandeling nodig hebben.Datasheet

Eigenschappen

Bewerkingseigenschappen Overspuitbaar
Rendement Ca. 1 m²
Kleur Mat grijs
Geschikt voor IJzer, Staal, Zink, Aluminium
Houdbaarheid 3 jaar
Inhoud 100 ml
Ingrediënten Combinatiebindmiddel
Temperatuurbestendig Tot 120 °C
Verwerkingstemperatuur 5 °C - 30 °C
Te bewerken na ca. 2 u - 24 u
Hoogte 65 mm
Gevarenaanduidingen H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 100 g