Verlanglijstje

swingcolor Mengkleur

Petrol, 500 ml, Mat

Omschrijving

Dispersieverf van Swingcolor voor het kleuren van witte dispersieverf of -pleister voor een individuele vormgeving aan woonruimtes en geveloppervlakken, voor opvallende kleurontwerpen binnenshuis of als borstweringverf buitenshuis. Ook geschikt als hobbyverf.Eigenschappen

Toepassingsbereik Buiten, Binnen
Kleur Petrol
Glansgraad Mat
Inhoud 500 ml
Gevarenaanduidingen H302: Schadelijk bij inslikken, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H330: Dodelijk bij inademing, H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gewicht (netto) 660 g