Verlanglijstje

swingcolor Mix Houtbeschermende verf

Mengkleur basis, 750 ml, Zijdeglans

Omschrijving

De Swingcolor Houtbeschermende Verf Mix is een zijdeglanzende verf. Het is sneldrogend, weerbestendig en is geschikt voor buitengebruik. Door zijn eigenschappen kan het worden gebruikt voor een breed scala van toepassingen en maakt het indruk door zijn gemakkelijke toepassing. De verf is hoogdekkend en kan naar uw kleurvoorkeur worden gemengd in de BAUHAUS vestiging.


Producten met dit symbool kunnen in alle BAUHAUS bouwcentra tot elke gewenste kleur gemengd worden.

Eigenschappen

Toepassingsbereik Buiten
Kleur Mengkleur basis
Glansgraad Zijdeglans
Inhoud 750 ml
Stofdroog na ca. 1 u
Te bewerken na ca. 10 u
Gevarenaanduidingen H301: Giftig bij inslikken, H302: Schadelijk bij inslikken, H311: Giftig bij contact met de huid, H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H330: Dodelijk bij inademing, H331: Giftig bij inademing, H332: Schadelijk bij inademing, H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker, H360: Kan de vruchtbaarheid schaden, kan het ongeboren kind schaden, H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling, H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Waarschuwing
Gewicht (netto) 781 g