Verlanglijstje

swingcolor Mix Muurverf

Mengkleur basis, 5 l, Mat

Omschrijving

De swingcolor muur- en plafondverf is een matte, goed dekkende emulsieverf voor binnenschilderwerk in bijvoorbeeld woon- en slaapkamers. Bij intensieve kleurnuances kunnen meerdere lagen nodig zijn om een gelijkmatig dekkend oppervlak te verkrijgen. Dit product is eenvoudig aan te brengen en kan in de BAUHAUS kleurenstudio tot elke gewenste kleur worden gemengd.


Producten met dit symbool kunnen in alle BAUHAUS vestigingen tot elke gewenste kleur gemengd worden.

Eigenschappen

Toepassingsbereik Binnen
Rendement 7 m²/l
Kleur Mengkleur basis
Glansgraad Mat
Netto volume 5 l
Te bewerken na ca. 6 u
Gevarenaanduidingen H302: Schadelijk bij inslikken, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken, H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel, H330: Dodelijk bij inademing, H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker, H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen, H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Gewicht (netto) 5,888 kg