Verlanglijstje

Pandser Contactlijm EPDM Bonding Adhesive

5 l, Waterbestendig

  • Lijmverbinding is elastisch en watervast
  • Sterke hechting
  • Tweezijdig aanbrengen
Productnummer 25561908
72,50
per stuk (1 l = 14,50 €)
Incl. BTW
stuk

Omschrijving

Pandser EPDM Bonding Adhesive is een gebruiksklare contactlijm. Geeft een sterke hechting zowel tussen EPDM folie onderling als bij het plakken op een daarvoor geschikte ondergrond.


Datasheet

Eigenschappen

Bestendigheid Waterbestendig
Elasticiteit Goed
Inhoud 5 l
Gevarenaanduidingen H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp, H315: Veroorzaakt huidirritatie, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken, H361: Kan mogelijk de vruchtbaarheid schaden, kan mogelijk het ongeboren kind schaden, H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling, H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Gevaar
Gewicht (netto) 4,67 kg