Verlanglijstje

Pool Power Algenbestrijdingsmiddel Anti-Alg

1.000 ml

  • Vloeistof
  • Voorkomt algengroei
  • Eerst oplossen in water, dan toevoegen aan zwembad
Productnummer 25117912
17,90
per l
Incl. BTW
l

Omschrijving

Dit is een onderhoudsmiddel om algengroei te voorkomen. Dit product kan niet de aanwezige algengroei weghalen, hiervoor is een shock chlorering nodig. Dit middel kan zonder problemen in combinatie met andere chloorproducten gebruikt worden, maar nooitmengen met andere soorten chemicaliën. Altijd dit product aan water toevoegen, niet andersom. Bijzondere gevaren: irriterend. Deze verpakking bevat 1 ltr. Lees voor gebruik van dit product eerst het etiket en de productinformatie.


Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Datasheet

Eigenschappen

Vorm Vloeibaar
Geschikt voor Algenbestrijding
Opmerkingen Neem de instructies van de fabrikant in acht
Netto volume 1.000 ml
Gevarenaanduidingen H302: Schadelijk bij inslikken, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Waarschuwing
Gebruiksinformatie Wees voorzichtig bij het gebruik van biociden. Lees voor gebruik altijd eerst de etikettering en productinformatie
Gewicht (netto) 1,2 kg