Verlanglijstje

Pool Power Chloortabletten Long

Tabletten, 1 kg

  • Langzaam oplossende chloortabletten
  • Voor continue desinfectie
  • Te gebruiken i.c.m. chloordrijver
Productnummer 25117903
14,90
per kg
Incl. BTW
kg

Omschrijving

Langzaam oplossende chloor tabletten van 200 g, die zorgen voor continue desinfectie van zwembadwater. Altijd eerst de pH-waarde corrigeren tot 7.2, en nooit mengen met andere chemicaliën. Bijzondere gevaren: oxiderend en bijtend. Toelatingsnummer 11798N. Deze verpakking bevat 1 kg. Lees voor gebruik van dit product eerst het etiket en de productinformatie.Datasheet

Eigenschappen

Vorm Tabletten
Geschikt voor Desinfectie
Netto inhoud 1 kg
Gevarenaanduidingen H302: Schadelijk bij inslikken, H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie, H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken, H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Signaalwoord Waarschuwing
Gewicht (netto) 1,1 kg